Nolläge

Torsdag, 2008-07-31, "idag", var alltså en fullt normal dag med allt vad det innebär.

Jag har en del mediciner som jag tar. Till att börja med är jag allergisk mot pollen. Vilka vet jag inte. Mot detta har jag:
Kestine 10mg
Rhinoqort Aqua 32µg
Rhinoqort Aqua 64µg
Lomudal ??mg

Vidare har jag konstant ont i mitt högra knä. Ibland även det vänstra. Diagnosen jag fått lyder "femurpatelär smärta" och det orsakas tydligen av att brosket i knäleden är för mjukt. Detta leder i sin tur till att lårbenet och knäskålen har lite väl mycket kontakt för mitt smärtcentras eget bästa. För att klara mig genom dagarna har jag, vid olika tillfällen, fått en del smärtstillande.
Tramadol 50mg tramadolhydroklorid (som jag tar med 1g paracetamol)
Dexofen 50mg dextropropoxifen (som jag tar med 1g paracetamol)
Citodon 500mg paracetamol / 30mg kodein

Fortsättningsvis kommer jag att i dagboksform redogöra för mina upplevelser och medicinintag. Förra gången detta var aktuellt tillskrevs kortisonet all skuld. Jag är, såhär i efterhand, inte särkillt imponerad av detta.

Mitt psyke är delat. För det mesta upplever jag verkligheten som de flesta andra gör. Ibland, för ofta om ni frågar mig, upplever jag sådant som andra inte uppfattar. Jag hallucinerar. Bloggens namn, delat psyke, har ingenting med schizofreni att göra, även om det betyder just detta, utan handlar om att jag lever i två världar.