2008-08-26

KEMI:
Endorfiner?

UPPLEVELSER:
Idag har det varit fullt av folk runt omkring hela dagen. Det har inte lämnat särskillt mycket utrymme för henne att framträda. Likväl är hennes närvaro alltid stark.